รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชั้นกลางสร้างเมือง

2 พฤศจิกายน 2556 | อ่านแล้ว 1685 ครั้ง    

"…บทความเรื่อง "รัฐประหารและการเลือกตั้ง" ชี้ให้เห็นว่า ประชาธิปไตยแบบไทยหมายถึง การปกครองของชนชั้นนำ โดยชนชั้นนำและเพื่อชนชั้นนำ การเกิดรัฐประหารก็เพราะการจัดสรรอำนาจที่ไม่ลงตัว..."

 

"รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชั้นกลางสร้างเมือง" หนังสืออีกหนึ่งเล่ม เขียนโดย   อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์


ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยสำนักพิมพ์มติชน ความหนา 192 หน้า ราคา 140 บาท


หนังสือเล่มนี้ รวมรวบบทความจากคอลัมน์ กระแสทรรศน์ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2549 หรือหลังจากรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ไม่ถึงเดือน จนถึงบทความของวันที่ 15 กันยายน 2551 ก่อนครบรอบ 2 ปีแห่งการรัฐประหารครั้งนั้น ซึ่งได้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 มาใช้ได้สักระยะแล้ว


ยกเว้นเพียงแต่บทความเรื่อง "วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย" เท่านั้น ที่ตีพิมพ์ในคอลัมน์ สุวรรณภูมิ สังคมวัฒนธรรม จากหนังสือพิมพ์สำนักเดียวกัน


เนื้อหาภายใน เริ่มต้นด้วยการประกาศไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร และวิพากษ์วิจารณ์ต่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งในบทความ "มังกุออกลูกเป็นมังกือหรือ" หรือบทความเรื่อง "รัฐประหารและการเลือกตั้ง" ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประชาธิปไตยแบบไทยหมายถึง การปกครองของชนชั้นนำ โดยชนชั้นนำและเพื่อชนชั้นนำ การเกิดรัฐประหารก็เพราะการแบ่งปันอำนาจไม่ลงตัว


จากนั้นเป็นบทความที่ทำให้เห็นสภาพของการเมืองไทย ทั้งในเรื่อง "กำนันผู้ใหญ่บ้าน" บทความเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่ง อ.นิธิมองว่าไม่อาจแก้ได้ด้วยการออกกฎหมายมาคุมเข้ม แต่ควรกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเป็นธรรม

ปิดท้ายด้วยเรื่องการปรับระบบการเมือง โดยอธิบายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ระบบการเมืองต้องปรับตัว พร้อมเสนอสิ่งที่สังคมไทยพอจะทำได้ทั้งในระยะสั้นและยาว เพื่อช่วยให้การปรับระบบการเมืองเป็นไปอย่างราบรื่น
 

แม้จะเป็นบทความทางวิชาการ แต่ใครได้ติดตามงานของ อ.นิธิแล้ว ก็จะทราบว่า เป็นงานที่อ่านง่าย"รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชั้นกลางสร้างเมือง" เล่มนี้ก็เช่นกัน
 

อ่านง่ายและอธิบายให้เห็นสภาพการเมืองไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
 

ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จากเว็บไซต์ www.dekchildkong.comคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)