100 ผู้นำวิสัยทัศน์

2 มกราคม 2556 | อ่านแล้ว 15 ครั้ง    

 ".. 100 รายชื่อนี้ สาทิศ กุมาร และเฟรดดี ไวท์ฟิลด์ เชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างผลกระเทือนอย่างสูงจากการคิดค้นและขับเคลื่อนโลกทรรศน์องค์รวม .."


“ความหวัง ความฝัน แรงบันดาลใจ 100 ผู้นำวิสัยทัศน์แห่งทศวรรษที่ 20” หนังสือซึ่งกรรณิการ์ พรมเสาร์ แปลมาจาก “VISIONARIES: The 20th Century's 100 Most Important Inspirational Leaders”

หนังสือซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดของสาทิศ กุมาร นักเดินเท้าแปดพันไมล์ และเฟรดดี ไวท์ฟิลด์ บรรณาธิการร่วมกันของหนังสือเล่มนี้ ที่หวังไว้ว่า ศตวรรษที่ 21 ควรต่างไปจากเดิม

พวกเขามองว่าศตวรรษที่ 20 นี้เป็นศตวรรษแห่งสงคราม ทั้งในสังคมมนุษย์ด้วยกันเองและสงครามที่กระทำต่อธรรมชาติ แต่ศตวรรษที่ 21 น่าจะเป็นศตวรรษแห่งสันติภาพและนิเวศวิทยา มีความร่วมมือกัน เคารพซึ่งกันและกัน และดำรงชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืนไปกับโลกธรรมชาติ

ก่อนจะเกิดหนังสือเล่มนี้ พวกเขาได้คัดสรรร 100 รายชื่อนี้จากเรื่องราวมากมายในนิตยสาร Resurgence (www.resurgence.org)

100 รายชื่อนี้ สาทิศ กุมาร และเฟรดดี ไวท์ฟิลด์ เชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างผลกระเทือนอย่างสูงจากการคิดค้นและขับเคลื่อนโลกทรรศน์องค์รวม ที่มองว่า การสร้างสรรค์ จินตนาการ และความผาสุกของมนุษย์ ควรเป็นรากฐานของกิจกรรมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นรายชื่อของผู้ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรของ Resurgence

พวกเขาแบ่งนักคิดทั้ง 100 คนนี้ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ โรเบิร์ต ฮาร์ท ผู้บุกเบิกการปลูกสวนป่าในสหราชอาณาจักร เภรตา เคลลี่ นักการเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกรีนในเยอรมนี

และด้านสังคม เช่น อี. เอฟ. ชูมาเกอร์ นักเศรษฐศาสตร์ เจ้าของแนวคิด “เล็กๆ นั่นแหละงาม” Small Is Beautiful ออง ซาน ซูจี ผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ประเทศพม่า คาลิล ยิบราน นักเขียน กวีชาวเลบานอน ผู้เขียนหนังสือเลื่องชื่อ “The Prophet”

พิมพ์ในภาคภาษาไทยครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา มีสดใส ขันติวรพงศ์ เป็นบรรณาธิการแปล ราคา 440 บาท

เนื้อหาส่วนท้ายของเล่มมีข้อมูลของบรรดานักเขียนเรื่องราวทั้งหมด รวมทั้งยังมีรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับนักคิดทั้ง 100 คนนี้ ให้ไปดูเพิ่มเติมกันได้..หมายเหตุ - ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)