วิถีชีวิตพื้นเพ ถิ่นชาวเลบ้านเรา

30 มีนาคม 2558 | อ่านแล้ว 880 ครั้ง    

 

เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลอยู่หลายแห่ง ทำให้ที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีความเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน

 

การประกอบอาชีพในแหล่งที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนั้นมีทั้งอาชีพแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้าน หรือที่เรียกกันว่า ชาวเล มีการทำการประมงในรูปแบบออกชายฝั่งทะเลเพื่อจับปลาในปริมาณมาก จะมีช่วงฤดูหนึ่งคือฤดูผสมพันธุ์ปลา ซึ่งต้องทำการงดจับปลาตามกฎหมายของกรมประมง ซึ่งคุณลุงแย้ม ตวงไธสง ค่อนข้างเห็นด้วยกับกรณีนี้

 

ถึงแม้ว่าจะเป็นการลดทอนรายได้ในช่วงระยะเวลานี้ก็ตาม เนื่องจากจำนวนประชากรปลาจะได้ไม่ลดน้อยลงจนสูญพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และเป็นประโยชน์ของคุณลุงด้วย เพราะถ้าหากปลาสูญพันธุ์ไปจะทำให้วิถีชีวิตของชาวเลไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นอกจากจะสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลแล้ว ยังอาจทำให้ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหาอาชีพอื่นๆ ทำอีกด้วย

 

โดยจากการทำการประมงของคุณลุงนั้นมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละสองหมื่นถึงสามหมื่นบาท เนื่องจากการประมงมีต้นทุนที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน โดยมีปัจจัยจากค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนได้แก่อุปกรณ์การทำประมง ค่าน้ำมัน ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือคลื่นลมในทะเล และการทำประมงนั้นยังไม่ได้ออกทะเลทุกวันเหมือนอาชีพอื่น

 

ในหนึ่งสัปดาห์จะมีการออกเรือสามถึงสี่ครั้งในช่วงฤดูจับปลา และในเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูวางไข่ก็จะไม่สามารถออกเรือได้อีกด้วย ในช่วงนี้คุณลุงก็จะหารายได้เสริมทดแทน­­­จากอาชีพการทำประมง เช่น รับจ้างประกอบเรือขนาดเล็ก รวมไปถึงการซ่อมแซมเครื่องยนต์

 

 

นอกจากนี้คุณยายกริ่ม โสมทองดี ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้าน มีความกังวลเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยลูกหลานหันไปสนใจวิถีชีวิตแบบใหม่ ซึ่งอาจทำให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสูญหายไป อย่างการเปิดร้านขายอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว หรือการออกไปทำงานในตัวเมือง แต่ในบางครั้งคุณยายก็คิดว่านี่เป็นเรื่องดี เพราะจะได้เป็นการพัฒนาชุมชนโดยรอบ

 

ปัญหามลพิษ น้ำเสีย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวเลหันไปทำงานอาชีพอื่นกันมากขึ้น เนื่องจากมีความยากลำบากในการทำประมง หาปลาได้ยากขึ้น แตกต่างจากเมื่อสามสิบถึงสี่สิบปีก่อน ที่หาปลาได้ง่าย

 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีคนมากขึ้น ทำให้พื้นที่ทำประมงไม่มากพอ และมีนักท่องเที่ยวบางคนที่ขาดวินัยและจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายนัก เนื่องจากต้องปลูกฝังจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

รวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวเลอีกด้วยที่ดินที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะก็ยังเป็นปัญหาสำคัญที่คุณลุงแย้มยังมีความเป็นกังวลอยู่ ซึ่งทำให้ที่ดินของชาวบ้านหลายหลังได้รับผลกระทบในด้านความเป็นอยู่ เกิดปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินมากมาย ต้องการผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายมาช่วยเหลือชาวบ้านบ้าง

 

อาชีพประมงของชาวเลถือได้ว่ามีความน่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเหมาะแก่การอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม เรื่องโดย ทวิธัญ นามวิลา และธนกร ตันติสง่าวงศ์ ไอซีทีนิเทศศาสตร์ รุ่น 8

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)