คณาจารย์ศิลปากร-ศิลปิน 7 ประเทศ โชว์ผลงานสร้างสรรค์ 16-18 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ หอศิลป์ มศก.สนามจันทร์

21 มกราคม 2556 | อ่านแล้ว 716 ครั้ง    

 คณาจารย์ศิลปากร-ศิลปิน 7 ประเทศ โชว์ผลงานสร้างสรรค์ 16-18 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ หอศิลป์ มศก.สนามจันทร์ 

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 บูรณาการศาสตร์และศิลป์" ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โดยมี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ

 

ในโอกาสนี้ ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สร้างสรรค์ผลงานด้วยการเขียนสีลงบนผ้าบาติก ในพิธีเปิดงาน

 

 

ฝีมือการเขียนสีลงบนผ้าบาติกของผศ.ชัยชาญ ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี และศ.ปรีชา เถาทอง ในพิธีเปิดงาน (เรียงจากใกล้ไปไกล)

ภาพโดย ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล

 

 

ทั้งนี้เวทีศิลปากรวิจัยสร้างสรรค์ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีโอกาสแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เกิดจากการทำวิจัยและการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการประชุมทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายและการแสดงชิ้นงานในนิทรรศการ ตลอดถึงการอบรมทางวิชาการ และการร่วม workshop กับศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการ ด้วยผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ศิลปินจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ตุรกี มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย เกาหลี และสิงคโปร์

 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)