เพศทางเลือกกับระเบียบการแต่งชุดนักศึกษาที่ไร้ทางเลือก?

22 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่านแล้ว 1074 ครั้ง    

ภาพจากเฟสบุ๊คเพจ ictsilpakorn โพสเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558


ชุดนักศึกษานับเป็นหนึ่งในระบบการควบคุมเนื้อตัวร่างกายของผู้เรียน

 

เพราะหากจำแนกเครื่องแบบการแต่งกายตามสรีระแล้วสามารถแบ่งได้เป็นเครื่องแบบเพศชายและหญิงเท่านั้น


เมื่อสังคมเปิดกว้างในเรื่องเสรีภาพทางเพศมากขึ้น จึงมีคำถามต่อข้อบังคับการแต่งกายที่จำแนกเพศตามสรีระว่า การแต่งกายชุดนักศึกษาของเพศทางเลือกควรเป็นอย่างไร
?

จากระเบียบการแต่งกายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า มีการกำหนดให้นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายต้องแต่งกายให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อีกทั้งไม่อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายข้ามเพศ
จากการสังเกตของผู้เขียนพบว่า นักศึกษาเพศทางเลือกในมหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนใหญ่มักแต่งกายแบบนักศึกษาหญิงมาเรียนเพราะต้องการแสดงตัวตนของตัวเองให้สังคมรับรู้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาเป็นเช่นไร
ฝั่งนักศึกษาเพศทางเลือกที่ไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบดังกล่าวอย่างนายกฤตนัย ดีนวนพะเนา หรือ “เกรซ” นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เหตุผลว่า การจำกัดรูปแบบการแต่งกายชุดนักศึกษาที่มีแค่ผู้ชายและผู้หญิงนั้นควรมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันให้ชัดเจนระหว่างนักศึกษาและผู้ออกกฎว่า ควรให้สิทธิ-เสรีภาพในการแต่งกายเท่าใด เพราะตนมองว่า การไม่อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายข้ามเพศนั้นไม่ยุติธรรม  

พอเข้ามหาวิทยาลัยเราชัดเจนเรื่องเพศสภาพกับจิตใจ พร้อมที่จะแต่งเป็นหญิง รู้ว่าผิดระเบียบแต่ก็ไม่ได้แต่งกายน่าเกลียดเกรซ อธิบายเหตุผลที่ตนแต่งหญิง
ส่วนนักศึกษาเพศทางเลือกที่เลือกแต่งกายตามกฎระเบียบอย่างนายธนวัฒน์ บุญบาล หรือ “ตั้มแอ้” นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กล่าวว่า "เรายังไม่พร้อมที่จะแต่งหญิง เพราะชินกับสิ่งเดิมๆ แต่งแบบนี้ก็โอเค"

 

แต่ “ตั้มแอ้” ก็เห็นว่า  ปัจจุบันเรามีสิทธิ์ที่จะเลือก อีกทั้งการแต่งกายและเรื่องเรียนไม่ใช่เรื่องเดียวกัน จึงไม่ควรจับมาปนกัน

 

ขณะที่ เฟสบุ๊คเพจ ictsilpakorn ได้โพสต์รูปภาพวิธีการแต่งกายที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ทั้งยังมีข้อความหนึ่งเขียนว่า คนจริง แน่จริง เท่จริง แต่งตัวถูกต้องเหมาะสม ไม่เป็นภาระของสังคม

นายมานพ เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวในเรื่องนี้ว่า หากประกาศให้นักศึกษาเพศที่สามแต่งตัวเลียนแบบนักศึกษาหญิงได้อาจโดนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยติเตียนว่าไม่ทำตามระเบียบ
คนพยายามเบี่ยงเบนมาเรื่องเพศ แต่เราแค่ขอเฉพาะเวลาเรียน คณะเราไม่ได้กีดกัน แค่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้องคณบดีชี้แจง
มุมมองที่มีต่อกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการแต่งกายของนายเอกชัย อัศวพากย์ หรือ “โจ” นักศึกษาเพศทางเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จริงๆ แล้วการแต่งกายข้ามเพศไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายอะไร หากแต่ผู้ใหญ่ที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมมักจะไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะขัดต่อหลักและธรรมเนียมการแต่งกายที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน

สำหรับผู้เขียน มองว่า หากเพศทางเลือกมีสิทธิด้านการแต่งกายให้ตรงกับเพศวิถีของตนเองแล้ว กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้จะต้องแต่งกายให้อยู่ในนิยามของ ชุดนักศึกษาสำหรับเพศทางเลือก แบบนั้นน่ะหรือ? เพื่อไม่ให้นักศึกษาบางคนแต่งตัวผิดกาลเทศะและไม่ทำให้การแต่งชุดทางการศึกษาดูเลยเถิดตามใจฉันจนเกินไป

แต่ผู้เขียนก็ยังสงสัยว่า หากมีชุดนักศึกษาสำหรับเพศทางเลือกขึ้นมาแล้ว คำถามต่อมาคือชุดนักศึกษาของเพศทางเลือกจะเป็นอย่างไร?

 

และสังคมจะเหมารวมการแต่งกายของเพศวิถีเป็นหนึ่งชุดเพียงชุดเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกับที่สังคมมักมองว่า โลกนี้มีแค่กระโปรงกับกางเกงที่แสดงออกถึงความเป็นเพศในสังคม.ศรีสิทธิ์ วงศ์วรจรรย์ ไอซีทีนิเทศศาสตร์รุ่น 8

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)