พัฒนามุ่งเน้นการขนส่ง พลิกวิกฤตรถล้นประเทศ

23 กันยายน 2560 | อ่านแล้ว 199 ครั้ง    

แนวคิดการพัฒนามุ่งเน้นการขนส่ง หรือ Transit Oriented Development (TOD) คือกระบวนการส่งเสริมวาง ระบบขนส่งมวลชนพื้นที่สาธารณะรอบสถานีขนส่งมวลชน และผังเมืองรวมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและทางเดินให้มีคุณภาพสูง

 

ที่สำคัญคือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่เพื่อผลักดันให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้นทั้งหมดนี้เพื่อลดความแออัดของเมืองจากการใช้รถ

 

ตัวอย่างเมืองที่นานาประเทศยอมรับว่าประสบความสำเร็จในการลดจำนวนรถยนต์มากที่สุด คือ ‘คูริตา’ ประเทศบราซิล ในปี 2517 ได้เริ่มโครงการพัฒนาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษเป็นครั้งแรกของโลก โดยออกแบบระบบขนส่งมวลชนใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกส่วนของเมือง ก่อนออกเทศบัญญัติขึ้นภาษีรถยนต์เก่าเป็นขั้นบันได

 

Curitiba (Brazil): City bus system - Creative Commons BY-SA 3.0
 

ผลคือ สามารถลดการใช้รถได้ 27 ล้านเที่ยวต่อปี มากกว่าเมืองอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันในบราซิลถึงร้อยละ 30 และมีคนเดินเท้าไม่น้อยกว่า 150 นาที ต่อสัปดาห์ ในย่านที่เอื้อต่อการเดิน

 

ย้อนดูประเทศไทย มีรถยนต์บนท้องถนนกว่า 37 ล้านคัน ในจำนวนนี้มี 18 ล้านคันเป็นรถยนต์เก่าอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ไม่มีมาตรการภาษีรถยนต์เก่า

 

แม้จะมีพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากซากรถยนต์หลังการใช้ แต่มีโทษปรับแค่ 2,000 บาท และไม่กำหนดให้ต้องจัดการซากรถยนต์ต่ออย่างไร

 

อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ชี้ว่าหากโครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้อให้ลดการใช้รถยนต์ แม้จะมีนโยบายใด ๆ ออกมาก็จะไม่เป็นผล จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมโยง และควบคุมค่าโดยสารไม่ให้สูงเกินไป ก่อนใช้มาตรการทางภาษี เช่น ในต่างประเทศ ตัวอย่างใกล้ตัวเช่นที่ญึ่ปุ่นซึ่งสามารถลดการใช้รถส่วนตัวได้เพราะมีระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม

 

-

ญี่ปุ่นกดดันผู้ใช้รถด้วยการกำหนดค่าจอดรถให้มีราคาสูงและหากไม่มีที่จอดจะซื้อรถไม่ได้

-

 

หมายเหตุ: เรียบเรียงจากข่าว ‘รถเก่าล้นประเทศ เผยจ่ายใต้โต๊ะเลี่ยงตรวจ’ ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หมวดสิทธิการสัญจร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่โพสต์ของเราเรื่องโดย วุฒิพงษ์ วงษ์ชัยวัฒนกุล ไอซีทีนิเทศศาสตร์ ปี 3 รุ่น 8

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)