นศ.ศิลปากรเพชรบุรีหวั่นข้อมูลสุขภาพรั่วไหล เหตุห้องพยาบาลคับแคบ

11 พฤษภาคม 2560 | อ่านแล้ว 1540 ครั้ง    

ขอบคุณรูปภาพ https://pantip.com/topic/34553779
 
นักศึกษาศิลปากรเพชรบุรีหวั่นข้อมูลสุขภาพรั่วไหล เหตุห้องพยาบาลคับแคบ พื้นที่ปรึกษาอาการเจ็บป่วยไม่แยกจากที่นั่งรอตรวจ นักวิชาการเตือนระวังละเมิดสิทธิผู้ป่วย
 
-
ตอนรักษาโรคลมพิษที่ขึ้นบริเวณแขน ขา และลำตัวในห้องตรวจ รู้สึกไม่เป็นส่วนตัว แม้ภายในห้องจะมีประตูกั้น แต่มีหน้าต่างอยู่หนึ่งบานที่ไม่ได้ปิดบานเกล็ด ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
-
 
นี่เป็นเสียงสะท้อนจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คนหนึ่ง ที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นส่วนตัวในการใช้ห้องพยาบาล และต้องการให้ขยายพื้นที่ห้องพยาบาลและจัดการใช้งานภายในห้องพยาบาลให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น
 
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สังเกตการณ์บริเวณห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า ภายในห้องพยาบาลมีห้องตรวจและห้องทำแผลอย่างละห้อง พื้นที่สำหรับเตียงนอนผู้ป่วยจะอยู่ด้านหลังห้องของห้อง มีเพียงผ้าม่านกั้นไว้ ส่วนพื้นที่นั่งรอมีเก้าอี้เพียง 3 ตัว
 
ขณะที่ผู้สื่อข่าวนั่งอยู่บริเวณที่นั่งรอตรวจ ยังสามารถได้ยินคำปรึกษาโรคของผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน เพราะพื้นที่ใกล้กันมาก ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้บริการห้องพยาบาลเยอะที่สุดคือ ช่วงหลังเลิกเรียนวันธรรมดาเวลา 17.00-20.00 น. ส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะมีนักศึกษาเข้าใช้บริการเรื่อย ๆ

 

ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยู่ภายในอาคารหอพักนักศึกษา 5 และ 6 (เบอร์ 14-15)

 

เมื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาภายในวิทยาเขต ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน ที่ผ่านมา จำนวน 109 คน ในหัวข้อ “เห็นด้วยหรือไม่ ที่จะขยายพื้นที่ห้องพยาบาลให้เป็นสัดส่วน เพื่อความเป็นส่วนตัวในการตรวจและรับคำปรึกษาในห้องพยาบาล” พบว่า มีผู้พบปัญหาจากการใช้บริการแล้วรู้สึกไม่มีความเป็นส่วนตัว 66 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 และต้องการให้มีห้องตรวจส่วนตัว 102 คน คิดเป็นร้อยละ 93.6 และต่างระบุว่า อยากให้ขยายพื้นที่นั่งรอการตรวจให้ห่างออกจากที่ซักถามอาการ และอยากให้จัดโซนที่นอนให้เป็นส่วนตัวมากกว่านี้

 

แบบสำรวจความคิดเห็นระบุว่า นักศึกษาร้อยละ 93.6 หรือจำนวน 102 คน ต้องการให้มีห้องตรวจส่วนตัวและอยากให้ขยายพื้นที่นั่งรอการตรวจให้ห่างจากพื้นที่ซักถามอาการ

 

ด้านนางโกสุม ยิ้มรอด พยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชี้แจงว่า ห้องพยาบาลประยุกต์ใช้พื้นที่เท่าที่มี กรณีตรวจใต้ร่มผ้าหรือกรณีส่วนตัว ก็จะปิดบานเกล็ด หากมีความต้องการจะปรึกษาหรือตรวจโรคที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ก็จะให้เข้าไปในห้องตรวจ และให้คำปรึกษา
 
นายสุรภัทร์ พิไชยแพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ห้องพยาบาลควรมีห้องตรวจที่เป็นส่วนตัว มิดชิด เพื่อที่จะทำให้ผู้รับการรักษากล้าที่จะปรึกษาปัญหาโรคส่วนตัว และไม่เป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วยข้อที่ 7 ที่บัญญัติว่า
 
 
-
ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูล เกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
-


“ห้องพยาบาลควรประกาศสิทธิผู้ป่วยที่ควรจะได้รับ ให้ผู้เข้าใช้บริการทราบ ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ห้องพยาบาลทุกที่ควรมี” นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ระบุ
 
ขณะที่นายประสพชัย พสุนนท์ รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กล่าวว่า ยังไม่พบรายงานเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ห้องพยาบาลคับแคบ เท่าที่ทราบปัญหานี้จะเกิดขึ้นในช่วงกิจกรรมรับน้องตอนเปิดเทอมเท่านั้น ซึ่งถ้าขยายพื้นที่ห้องพยาบาลเพื่อให้ตอบโจทย์เฉพาะเรื่องกิจกรรม ก็อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร
 
“ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายขยายพื้นที่ห้องพยาบาล แต่ปัญหาสามารถแก้ไขโดยการนัดเวลากับพยาบาลให้มาในช่วงที่ไม่มีคน หรือให้บอกเขาว่าช่วยเคลียร์คนออกไปก่อนจะปรึกษาก็ได้ ดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างห้องอะไรเพิ่มเติม” รักษาการรองอธิการบดี กล่าว


ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่โพสต์ของเราเรื่องโดย รัตติยา นาเมืองรักษ์ และอภิตา คงตราสกุล ไอซีทีนิเทศศาสตร์ ปี 1 รุ่น 10

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)