วิกฤตครูอาชีวะขาดแคลนสะสมนับหมื่น

12 พฤษภาคม 2560 | อ่านแล้ว 258 ครั้ง    

แม้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมีแผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน รวมถึงการผลิตครูและเพิ่มปริมาณผู้เข้าเรียนสายอาชีพ แต่อาจไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้ตามกรอบเวลาตามที่กำหนด

 
หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ตรวจสอบสถานการณ์การขาดแคลนครูในระดับอาชีวศึกษา พบรายงานกลุ่มงานจัดการงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ระบุว่า วงการอาชีวศึกษากำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูสะสมอย่างต่อเนื่อง จากที่ควรมี 33,243 คน แต่มีอยู่จริงเพียง 15,206 คน
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจมาตรา 44 ให้อาชีวะอยู่ในการดูแลของสอศ.
 
ผู้สื่อข่าวสอบถามผู้บริหารและอาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาหลายแห่งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต่างระบุตรงกันว่า ขาดแคลนครูช่างและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนจริง
 
- ข้อความสัมภาษณ์ส่วนนี้ถูกลบออก -
 
นายดำรงเดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร ยอมรับว่า จำเป็นต้องจ้างบุคลากรที่จบตามสาขานั้นๆ มาสอนวิชาพื้นฐาน แต่ครูอัตราจ้างไม่มั่นคงเหมือนข้าราชการ สอนเพียงไม่กี่ปีก็ลาออก ทำให้วิทยาลัยต้องหาคนมาทดแทน จึงเกิดปัญหาการสอนไม่ต่อเนื่อง
 
ด้านนางสาวนงค์นุช สีสะใบ ครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า เป็นคนูอัตราจ้างมา 14 ปี แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุ รู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงของอาชีพ เพราะไม่มีสวัสดิการและเงินเดือนที่เพียงพอ

ขอบคุณรูปภาพ scholarships.in.th
 
นางปัทมา วีระวานิช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สอศ. ชี้แจงว่าปี 2559 สอศ. ยื่นขอกำลังคนเป็นพนักงานราชการกว่า 15,000 คน แต่ได้รับจัดสรรกลับมาเพียง 990 คนเท่านั้น เนื่องจากปัญหาด้วนการรับครูอัตราจ้างแทน ทั้งนี้ในปี 2560 สอศ.จะเสนอโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนครู เพืิ่อเพิ่มและคืนครูเข้าสู่ระบบ คิดเป็นงบประมาณกว่า 170 ล้านบาท
นางปัทมา กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาไม่ได้รับการบรรขุของครูอัตราจ้าง สอศ.มีการแก้ปัญหาโดยเปิดสอบบรรจุทั้งรอบเฉพ่ะของครูอัตราจ้าง และรอบบุคลากรภายนอก ซึ่งครูอัตราจ้างสามารถสอบได้ทั้ง 2 รอบ
 
“สอศ.พยายามช่วยครูอัตราจ้างอย่างเต็มที่ เพราะบางคนอยู่เป็น 10-20 ปี รู้ระบบอาชีวะเป็นอย่างดี เมื่อมีอัตราจ้างบางคนอาจหลุดออกมาจากระบบ แต่เราก็พยายามรักษาพวกเขาไว้อย่างเต็มกำลัง” นางปัทมา กล่าว
 
ขณะที่ นายก่อพงศ์ วงศ์ตระกูล เจ้าของสถานประกอบการธุรกิจยานยนต์ กล่าวว่า การตัดสินใจจ้างพนักงานส่วนหนึ่งจะดูชื่อเสียงของสถาบันและคุณภาพของนักศึกษาที่จบมาก่อนเป็นหลัก ซึ่งก่อนทำงานร้อยละ 50 ต้องฝึกฝนทักษะในแต่ละด้านเพิ่ม
 
“เด็กรุ่นใหม่เรียนแค่ผิวเผินไม่ลงเชิงลึก ไม่ค่อยมีความอดทนและเข้าใจในหน้าที่การงาน ซึ่งผมมองว่าสำคัญมากกว่าวิชาชีพด้วยซ้ำ” นายก่อพงษ์ กล่าว
 
ขอบคุณรูปภาพ thairath.co.th
 
ข้อมูลกองวิจัยตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน ระบุว่า กลุ่มแรงงานระดับกลางหรือผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมกันกว่า 70,000 คน ในขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเก็บสถิติล่าสุดปี 2556 เผยว่า จำนวนความต้องการและขาดแคลนแรงงานมีถึง 88,000 คน เท่ากับว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาพผลิตบุคลากรระดับกลางได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน

หมายเหตุ: เรียบเรียงจากข่าว ‘วิกฤตครูอาชีวะขาดแคลนสะสมนับหมื่น’ ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หมวดข่าวเด่น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่โพสต์ของเราเรื่องโดย หทัยชนก โฉมมณี ไอซีทีนิเทศศาสตร์ ปี 3 รุ่น 8

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)