รอรถนาน โก่งราคา ปัญหารถสาธารณะที่คนไทยต้องเจอ

22 มกราคม 2561 | อ่านแล้ว 693 ครั้ง    

ผลสำรวจรถขนส่งสาธารณะ 14 จังหวัดในประเทศไทย  พบ เส้นทางเดินรถยังไม่ครอบคลุมในหลายจังหวัด โดยเฉพาะต่างอำเภอ ประชาชนจึงต้องอาศัยรถประจำทางข้ามจังหวัดแทน ในขณะที่ตัวเมืองมีรถครอบคลุม แต่ต้องเจอปัญหารอรถประมาณ 10-20 นาที เพราะต้องรอให้คนขึ้นเต็มก่อนจึงจะออกรถ บางพื้นที่จราจรติดขัดทำให้รถมาช้า เช่น ขอนแก่น และกรุงเทพฯ ส่วนบางพื้นที่ไม่มีรถประจำทางหรือมีน้อย เช่น เชียงใหม่ ต้องใช้รถไม่ประจำทางโดยสารแทน

ส่วนราคา ในอำเภอเมืองส่วนใหญ่คิดราคาเดียวตลอดสาย ประมาณ 7-10 บาท ส่วนต่างอำเภอคิดราคาตามระยะทาง บางจังหวัดคิดราคาเหมาซึ่งสูงกว่าปกติ

ความปลอดภัยและการบริการ พบว่า รถแออัด ต้องยืนเบียดเสียดจนทะลักไปยังบันได ทางขึ้น พนักงานขับรถเร็ว สภาพรถผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน บางแห่งไปส่งไม่ถึงปลายทาง

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ประชาชนต้องเลือกใช้รถโดยสารไม่ประจำทางและรถโดยสารส่วนบุคคลทั้งรถแท๊กซี่ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และรถเหมา ซึ่งมีราคาสูง เช่น เชียงใหม่ หากเป็นนักท่องเที่ยวจะเก็บในราคาสูงกว่า จากเดิม 30 บาท เป็น 60-120 บาท เพชรบุรี รถรับจ้างขนาดเล็กวิ่งไปต่างอำเภอราคา 200 บาท 


 
หมายเหตุ : 
ต้องติดตั้ง Flash Player เพื่อแสดงผล เรื่องและภาพโดย นักศึกษาวารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้นปีที่ 3 รุ่น 9

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)