แบบนี้ทำได้ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

22 มีนาคม 2561 | อ่านแล้ว 2621 ครั้ง    

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุความคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายกับงานที่มีผู้สร้างสรรค์ไว้

ในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ มาตรา 32 ได้ระบุ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ บางอย่างไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะเอาของคนอื่นมาได้ดื้อ ๆ นะ เขาก็จะหลักเกณฑ์บางอย่าง ที่อยู่ใน ส่วนที่ 6 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

สาระสำคัญคือ การกระทำต่องานที่มีลิขสิทธิ์ ไม่ว่าทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย ทำได้โดยมีหลักคิดคือ
- ไม่ขัดต่อการแสวงประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ (ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่แฮปปี้ = จบ)
- ไม่ใช้เพื่อการหากำไร
- ต้องแสดงออกว่ารับรู้ว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (เช่น ให้เครดิตชัดเจน)


ใช้เพื่องานวิจัยหรือศึกษา ไม่ได้ทำเพื่อหากำไร

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 (1)


ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือครอบครัว - ญาติสนิท

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 (2)

แต่ไม่รวมการทำซ้ำ (ถ่ายซูม) เสียง ภาพจากภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 28/1
ใช้เพื่อติชม วิจารณ์ แนะนำ โดยรับรู้ว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 (3)

รับรู้ว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ อาจหมายถึง การอ้างอิง การให้เครดิตผู้สร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น
ใช้เพื่อรายงานข่าวทางสื่อ โดยรับรู้ว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 (4)ใช้เพื่อประโยชน์ของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 (5)


ใช้เพื่อการเรียนการสอน ไม่ได้ทำเพื่อหากำไร

รวมถึงการทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดทอน ทำบทสรุป นำออกแสดง และใช้การถามและตอบข้อสอบ

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 (6) (7) และ (8)


ใช้เพื่อประโยชน์ของคนพิการ

ที่เข้าถึงงานที่มีลิขสิทธิ์ไม่ได้ด้วยบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา การเรียนรู้ หรืออื่น ๆ ที่กำหนด โดยต้องไม่ทำเพื่อหากำไร

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 (9)ข้อมูลเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เรื่องโดย วุฒิพงษ์ วงษ์ชัยวัฒนกุล ไอซีทีนิเทศศาสตร์ ปี 4 รุ่น 8

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)