จีดีพี ฉบับชาวบ้าน

16 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่านแล้ว 15 ครั้ง    

จีดีพี ฉบับชาวบ้าน

 

".. เขียนที่หน้าปกไว้ว่า สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และทุกคนที่มีใส่ใจในเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี” .."

 

วิพากษ์จีดีพีรูปแบบฉบับชาวบ้าน พิมพ์โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา พิมพ์ครั้งแรกเดือนตุลาคม 2553 ภายหลังจากการตีพิมพ์ฉบับวิชาการไม่กี่เดือน มีสฤณี อาชวานันทกุล เป็นผู้เขียนและเรียบเรียง ราคา 110 บาท

 

วิพากษ์จีดีพี ฉบับชาวบ้าน เล่มนี้ เขียนที่หน้าปกไว้ว่า สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และทุกคนที่มีใส่ใจในเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี

 

เนื้อหาภายในนั้น ได้มีการปรับภาษาให้กระชับและอ่านง่ายขึ้นกว่าฉบับวิชาการ พร้อมกับเพิ่มเติมตัวอย่างและภาพประกอบเข้าไป

 

ภายหลังจากการจัดพิมพ์หนังสือวิพากษ์จีดีพีไปแล้ว สำนักพิมพ์สวนเงินมีมายังได้จัดการประชุมสัมมนาเกี่ยวเนื่องกับหนังสือเล่มนี้ โดยมีนักคิด นักกิจกรรม ทั้งในและนอกประเทศ มาร่วมกันสนทนากัน

 

และก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆร่วมกับองค์กรเครือข่ายอีก อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดเรื่อง well-being หรือความเป็นอยู่ที่ดีและความอยู่ดีมีสุข

 

ผู้สนใจในกิจกรรมดังกล่าว ติดตามข่าวสารได้ทั้งจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา www.suan-spirit.com เว็บไซต์ของ School for Wellbeing Studies and Research www.schoolforwellbeing.org

 

และเว็บไซต์ของโครงการให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสังคมสุขภาวะ www.thaiwellbeing.org ซึ่งที่นี่มีฉบับวิชาการให้ดาวน์โหลดไปอ่านกัน..

 

หมายเหตุ:

  • ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
  • เยี่ยมชมบล็อกของ อ.สฤณีได้ที่ fringer.orgที่มา - http://www.dekchildkong.com/2011/11/blog-post.html

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)