ติดต่อ แนะนำข้อมูล

    กองบรรณาธิการไอซีทีมีเดีย ยินดีที่จะได้รับคำแนะนำ ติชม และข้อมูลต่างๆ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถแนะนำมาได้ที ictmedia.silpakorn@gmail.com หรือทางเฟซบุ๊กแแฟนเพจ "ลูกศิลป์" เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่คำแนะนำและติดตาม ไอซีทีมีเดีย เว็บไซต์ข่าวสารฝีมือนักศึกษา.

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)