THE MAGNIFICENT PURSUER

24 กุมภาพันธ์ 2557 | อ่านแล้ว 593 ครั้ง    

THE MAGNIFICENT PURSUER

ไอซีทีมีเดียขอแนะนำ “นัตตี้”สัญฐิติ  บุญแสวง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 3โปรดิวเซอร์มือใหม่ ไฟต์บังคับกับงานถ่ายภาพแฟชั่นเซ็ต

นัตตี้บอกกับไอซีทีมีเดียว่า จุดเริ่มต้นของการเป็นโปรดิวเซอร์สำหรับงานแฟชั่นเซ็ตนั้น เริ่มต้นด้วยการเรียนในรายวิชา การถ่ายภาพแฟชั่นและโฆษณา ซึ่งงานนี่ถือเป็นครั้งแรกกับการทำงานเป็นทีม ที่ดูจริงจัง มีการแบ่งงานกันอย่างมืออาชีพ

 

“โจทย์แรกสำหรับการทำงาน คือการคิดงานแฟชั่นเซ็ตจากแรงบันดาลใจซึ่งก็คือภาพถ่ายของเพื่อน งานนี้เป็นงานแรก ตอนแรกก็รู้สึกเคว้ง ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหน แต่พอผลงานออกมาแล้วก็รู้สึกภูมิใจ ไม่คิดว่าเราจะทำได้ขนาดนี้”

 

THE MAGNIFICENT PURSUERเป็นผลงานแฟชั่นเซ็ตชุดแรกจากฝีมือโปรดิวเซอร์คนนี้ เป็นผลงานที่แสดงถึงการปฏิวัติแนวความคิดที่ผู้ชายเป็นผู้ล่า มาปลุกความเป็นผู้ล่าในตัวของหญิงสาวให้ลุกโชน ซึ่งภาพถ่ายเซ็ตนี้สามารถสื่อออกมาได้อย่างชัดเจน

 

 

ถึงจะเป็นผลงานนักศึกษา แต่บอกได้เลยว่า ฝีมือไม่ห่างจากมืออาชีพเลยนัตตี้บอกกับเราว่ากว่าจะออกมาเป็นผลงานได้นั้น สิ่งที่เราควรยึดมั่นในการทำงาน คือ  ความตั้งใจจริง ความเชื่อมั่นในตัวเราเอง และทีมงาน ความสามัคคีและการประสานงานที่ดีของทุกคนในทีม หากเราทำตามนี้ ไม่ว่างานจะยากแค่ไหน เราก็จะทำงานออกมาได้ดีแน่นอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)