Conceptual Surreal Art คืออะไร เรามีคำตอบ

1 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่านแล้ว 2341 ครั้ง    

 การตกแต่งภาพแนว  Conceptual Surreal

Conceptual Surreal Art คืออะไรหลายคนอาจสงสัย

Conceptual Surreal จากความรู้ที่ได้รับมาจากคลาสการถ่ายภาพแฟชั่น มันคือการสร้างสรรค์ผลงานที่เรามโนขึ้นมาและมีความเกินจริงนั่นเอง

แก๊ปสุนัดดา ตุ่มเจริญ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสารสารและหนังสือพิมพ์ชั้นปีที่ 3 บอกกับไอซีทีมีเดีย

แก๊ป บอกว่า โจทย์ที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงานในห้องคือแนว Conceptual Surreal ซึ่งต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่เห็นโทนงานที่ต้องรีทัชออกมาให้ได้ตรงตามโจทย์นั้นค่อนข้างยากมาก เพราะความที่เราไม่เคยลองจับงานแนวนี้เท่าไหร่และคิดว่าการที่จะทำสิ่งต่างๆออกมาให้อยู่ในโทนนี้ไม่ใช่ทางของเรา แต่เมื่อได้รับมอบหมายงานมาแล้วเราก็ต้องทำตามที่โจทย์กำหนดให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

 

‘SUBCONSCIOUS’ นี่คือชื่อคอนเซป มีความหมายว่าจิตใต้สำนึก ซึ่งจิตใต้สำนึกของบุคคลต่างที่แสดงออกมาจากภาพนั้น จะใช้สีที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริงโดยสิ้นเชิงเป็นตัวบอกเล่าผลงาน และการเติมสิ่งแปลกปลอมที่ไม่สมควรมีอยู่ในตัวมนุษย์เช่นปีก หรือการเล่นกับแสงสีของธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานชิ้นนี้ออกมาเป็นผลงานแบบ Conceptual Surreal Art ในที่สุด

 

แก๊ป ทิ้งท้ายว่า ตัวเราทำให้คนธรรมดากลายเป็นเทวดาได้อย่างไร? คำตอบคือ การเรียนรู้เท่านั้น เมื่อไรก็ตามที่เริ่มสนุกกับงานที่ทำ การเรียนรู้เทคนิคต่างๆก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ มันก็เป็นที่น่าพอใจเมื่องานที่ออกมาทำให้คนรอบข้างภูมิใจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)