อยู่ในบ้านที่ไม่ใช่บ้าน: เกิดอะไรขึ้นกับพลเรือนซีเรีย

19 เมษายน 2561 | อ่านแล้ว 536 ครั้ง    

ภาพแบบประกอบ CC0 Creative Commons

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นเวลากว่าเจ็ดปีที่สงครามกลางเมืองซีเรีย ระอุขึ้นจากหลายฝ่ายโดยมีต่างชาติเข้าแทรกแซง หากติดตามข่าวจะเห็นว่ามีการปะทะด้วยอาวุธด้วยบ่อยครั้ง คำถามของเราในวันนี้คือ เกิดอะไรขึ้นกับพลเรือน

สงครามนี้เริ่มต้นจากบริบทของการประท้วงอาหรับสปริง โดยมีการประท้วงทั่วประเทศต่อรัฐบาลประธานาธิบดีบัชชาร อัลอะซัด ซึ่งกำลังของเขาสนองโดยการปราบปรามอย่างรุนแรง


 

สหประชาชาติระบุว่า ตลอดช่วงสงครามนี้ มีชาวซีเรียกว่า 5 ล้านคน ต้องอพยพหนีภัยการสู้รบที่ทวีความรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต หากรวมกับพลเรือนที่พลัดถิ่นในประเทศตัวเองแล้ว นั่นคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ (และยังไม่รวมผู้เสียชีวิต) 

พวกเขาและเธอทีจำต้องละทิ้งบ้านเรือน ต่างมุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ที่ซึ่งเหล่ากาชาดและนายทหารหมวกฟ้าของสหประชาติ (กองกำลังรักษาสันติภาพ) อ้าแขนรับพวกเขาไว้ในเต้นท์ชั่วคราว

- ตุรกี 3,578,246 คน
- เลบานอน 991,165 คน
- จอร์แดน 661,859 คน
- อิรัก 248,382 คน
- อียิปต์ 128,034 คน
- แอฟริกาเหนือ 33,545 คน 

เราขอแนะนำให้รู้จัก Zaatari Camp ในจอร์แดนหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยใหญ่ที่สุดซึ่งตอบสนองวิกฤตนี้

พลเรือนลงทะเบียนเป็นผู้ลี้
ภัยที่นี้กว่า 78,768 คน จากความจุสูงสุด 60,000 คน 

แม้ว่าขนาดที่เกือบเท่าเขตพระนครในกรุงเทพฯ แต่ความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความเสียหายในพื้นนี้แถบนี้

ทำให้จอร์แดนเป็นประเทศที่แ
ห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความตึงเครียดจากความต้องการทรัพยากรน้ำและความร้อนของทะเลทราย นั้นทำให้พวกเขาที่มาถึงที่นี้ หวังว่าจะถูกส่งต่อไปยังประเทศที่สาม หรือเฝ้ารอให้สงครามนี้สงบลงเพื่อกลับบ้านของพวกเขา

อ่านข้อมูลดิบและรายละเอียดเชิงลึกที่
Refugees Operational Data Portal - UNHCR เรื่องโดย วุฒิพงษ์ วงษ์ชัยวัฒนกุล ไอซีทีนิเทศศาสตร์ ปี 4 รุ่น 8

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)